Νέα φωτογραφία

#tbt 🔥📸 #zfsil80 #zfrps13 #zfgarage

www.facebook.com/zfgarage/photos/a.6565317777...